Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet
Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
Bestyrelse pr. 03.02.2016:

Klik på billedet for at se i stor format
Formand:                                                  Næstformand:                                            Kasserer:
       Jørgen Kristensen                                      Jes Pløger                  ;                   ;                  Åge Jørgensen
       Linien 23,                                                  Søbrovej 42,                                                  Brusbjergvej 2,
       5683 Hårby                                                5683 Hårby                                                   5683 Hårby
       Tlf. 64 73 22 00 / 42 40 22 00                      Tlf. 64 77 15 55 / 41 26 88 77                          Tlf. 21 57 07 64


  
Sekretær:                                                   Bestyrelselsmedlem:                                  Bestyrelselsmedlem:                       
       Preben Andersen                                         Joachim Kristensen                                        Søren Skov Nielsen              
       Landevejen 39                                             Linien 23,
                                                      Nyvej
       5683 Hårby                                                 5683 Hårby                                                    5631 Ebberup
       Tlf. 23 83 00 94                                           Tlf. 60 62 22 00                                               Tlf.  23 63 18 51


 
Ræveudvalg:
                                              
       Jørgen Andersen                                                                                     
       Hellen 6,                                                                                                     
       5683 Hårby                                                                                          
       Tlf. 64 73 33 23 / 40 31 07 34                                                            


 

1. Suppleant:
                                               2. Suppleant:
       Jens Banke                                                    Thormund Riber                                              
       Grave Bajke 10,                                              Kasbækvej 16,                                                      
       5683 Hårby                                                    5672 Broby                                                  
       Tlf. 20 78 94 97                                              Tlf. 23 96 15 77                                            Revisor:
                                                     Revisor:                                                     Revisorsuppleant:                                                     
       Kaj Ivan Larsen                                          Michael Nielsen                                            Tonny Kristensen                               
       Trunderupvej 30,                                         Signekær 1,                                                 Strandbyvej 27,                                  
       5683 Hårby                                                5683 Hårby                                                  5683 Hårby
       Tlf. 64 73 18 68 / 21 77 64 73                      Tlf. 64 73 33 04 / 22 65 88 21                         Tlf. 64 73 25 24 / 40 83 67 37