Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                

 

               År 2005 er der følgende aktiviteter :

     23/01 2005 Rævejagt.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby kl.  09.00

       Efter Jagten spises medbragt madpakke i laden hos Per Jacobsen Strandby
       Foreningen er vært med 1 snaps og 1 øl, resten er for egen regning.

     01/02 2005 Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus kl. 19.30.

      Dagsorden efter lovene:
      Forslag skal være formanden i hænde senest 14 før.
      Valg til bestyrelse:
      Følgende er på valg:
         Tonny Kristensen
         Kaj Ivan Larsen
         Henning Pedersen
      Foreningen er vært med et mindre traktement.

     06/02 2005 Regulering af ræve.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby kl. 09.00

      Bestyrelsen skønner, ud fra antal nedlagte ræve i området, at en regulering er påkrævet.
      Efter reguleringen er der Gule ærter i laden hos Per Jacobsen Strandby pris: 75,-.
      Foreningen er vært med 1 snaps og 1 øl, resten er for egen regning.

     Riffelskydning:

      Der vil ikke blive arrangeret en fælles tur, men bestyrelsen opfordre medlemmerne til
      selv, at tage at tage initiativ til at besøge skydecenteret på Langeland.
      Vi kan på det kraftigste opfordre medlemmerne til at støtte denne bane,
      da HJS-Jagtforening har købt anparter i banen for at få den op at køre.
      Her er mulighed for indskydning og hjortebane.
      Træningsammunition i cal. 308, 30.06, 6.5x55 kan købes på banen.
      Se linket nedenundder til deres hjemmeside for åbningstider.
      Der åbnes også gerne en aften hvis der er tilslutning nok.
      www.Hjortebanen

     Bukketræf: 16/5 kl. 09.00 - 11.00
     Mødested Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby.

      Kom og vis din buk, der vil være en præmie til den 'subjektive' bedste buk.

     Flugtskydning 2005:
     Der er skydning i Akkerup hos Lars Jacobsen.

      Der er flugtskydning følgende dage fra kl.: 18.00 - 21.00.
          17/05 træning
          24/05 træning
          31/05 træning
          07/06 træning
          11/06 Præmieskydning kl.11.00 - 16.00

      På præmieskydningsdagen kan der IKKE købes medlemskort.

      Der skydes i følgende klasser:
          Mesterrække,  21 duer og derover, eller frivillig.
          A-række,          18 duer og derover.
          B-række,          17 duer og derunder.
          Veteraner,        60 år og derover.
      Der vil i lighed med sidste år blive ført skydetavle.
      Der skal 3 skydninger til at opnå klassificering, har man ikke det, skyder man i
      mesterrække.
      Ny række 'Veteraner' for medlemmer over 60 år.
      Endelig vil der blive trukket lod om en præmie mellem alle der har deltaget i samtlige
      skydninger.

     07/10 2005 Fælles-jagt.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen,Strandby kl. 08.30

      kl. 19.00 serveres Gule ærter (eller anden ret) i Strandby forsamlingshus,
      ledsager er velkommen.
      Prisen for deltagelse i Fællesjagt og Gule ærter er: 150,- for IKKE lodsejere,
      og 30,- for lodsejere der lægger jagt til.
      Foreningen er vært med 1 snaps og 1 øl, resten for egen regning.