Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                

 

               År 2006 er der følgende aktiviteter :

     22/01 2006 Rævejagt.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby kl.  09.00

       Efter jagten er foreningen er vært med gule ærter  snaps og  øl.


     07/02 2006 Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus kl. 19.30.

      Dagsorden efter lovene:
      Forslag skal være formanden i hænde senest 14 før.
      Valg til bestyrelse:
      Følgende er på valg:
            Michael Nielsen    (modtager genvalg)
            Poul Højsgaard    (modtager ikke genvalg)
            Jens Banke           (modtager genvalg)
            Lars Jacobsen     (modtager genvalg)
      Foreningen er vært med et mindre traktement.


     05/02 2006 Regulering af ræve.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby kl. 09.00

      Efter reguleringen er foreningen vært med gule ærter snaps og øl.
    
     Riffelskydning:

      Der vil blive arrangeret en fælles tur, til Lejbølle på Langeland torsdag d. 20/4 kl. 17.00. 
      Mødested ved Hårby hallen. Vi forsøger at stable en bus på benene (hjulene),
      ellers køre vi bare selv. Vi har banen 3 timer fra kl 18.30 - 21.30. 
      Vi kan på det kraftigste opfordre medlemmerne til at støtte denne bane,
      da HJS-Jagtforening har købt anparter i banen for at få den op at køre.
      Her er mulighed for indskydning og hjortebane. Og om efteråret skydning til elg-skive.
      Træningsammunition i cal. 308, 30.06, 6.5x55, 243 m.m kan købes på banen.

      Tilmelding til formanden eller kassereren inden 10. april

      Se linket nedeundder til deres hjemmeside for åbningstider. 

      
      www.Hjortebanen

       Haglbøssens dag: 29/4 kl. 10.00 - 16.00
     Mødested ved Finn Andersen, Nellemosevej 9


      Arrangementet er et landsdækkende arrangement af Dansk Jægerforbund
      hvor der alle jægere der normalt ikke kommer på skydebaner, opfordres
      til at deltage, for at få pudset deres skydefærdigheder lidt af.
      Andre, ikke jægere, der kunne tænke sig at prøve flugtskydning er også velkommen.
      Vi er gået sammen med Køng Jagtforening og stiller vores flugtskydningsmaskiner
      til rådighed sammen med de flugtskydningsinstruktører vi tilsammen råder over.
      Se billeder fra arrangementet under flugtskydning 2006.


     Bukketræf: 16/5 kl. 09.30 - 11.00
     Mødested Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby.

      Kom og vis din buk, der vil være en præmie til den 'subjektive' bedste buk.


     Flugtskydning 2006: Der er skydning i Akkerup hos Lars Jacobsen.

      Der er flugtskydning følgende dage fra kl.: 18.00 - 21.00.
          tirsdag d. 23/05 træning
          tirsdag d. 30/05 træning
          tirsdag d. 06/06 træning
          tirsdag d. 13/06 træning
          fredag  d. 16/06 Præmieskydning kl.16.00 - 21.00
      På præmieskydningsdagen kan der IKKE købes medlemskort.

      Der skydes i følgende klasser:
          Mesterrække,  21 duer og derover, eller frivillig.
          A-række,          18 duer og derover.
          B-række,          17 duer og derunder.
          Veteraner,        60 år og derover.
      Der vil i lighed med sidste år blive ført skydetavle.
      Der skal 3 skydninger til at opnå klassificering, har man ikke det, skyder man i
      mesterrække. Dette gælder dog ikke veteraner.
      I lighed med sidste år, vil der også i år blive arrangeret holdskydning,
      hvert hold bestående af 3 mand der findes ved lodtrækning. Der vil være
      præmie til det vindende hold hver gang.


     13/10 2006 Fælles-jagt.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen,Strandby kl. 08.30

      kl. 19.00 serveres Gule ærter (eller anden ret) i Strandby forsamlingshus,
      ledsager er velkommen.
      Prisen for deltagelse i Fællesjagt og Gule ærter er: 150,- for IKKE lodsejere,
      og 30,- for lodsejere der lægger jagt til.