Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                
               År 2008 er der følgende aktiviteter :

     27/01 2008 Rævejagt.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby kl.  09.00

       Efter Jagten spises Gule ærter i laden hos Per Jacobsen Strandby
       Foreningen er vært med gule ærter.

     05/02 2008 Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus kl. 19.30.

      Dagsorden efter lovene:
      Forslag skal være formanden i hænde senest 14 før.
      Valg til bestyrelse:
      Følgende er på valg:
            Michael Nielsen   (modtager ikke genvalg)
            Lars Jacobsen    (modtager ikke genvalg)
            Jens Banke          (modtager ikke genvalg)
            Finn Andersen

      Foreningen er vært med et mindre traktement.

     10/02  2008 regulering af ræve.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby kl. 09.00

      Efter reguleringen er der Gule ærter i laden hos Per Jacobsen Strandby.
      Foreningen er vært med gule ærter.
      

     Riffelskydning 2008:

      Vi har booket banen på Langeland d. 21/4.
      Afgang fra Hårbyhallerne kl. 17.00.
      Vi kan så skyde i ca. 3 timer, vi har lejet både hjortebane og indskydningsbane.
      Vi kan på det kraftigste opfordre medlemmerne til at støtte denne bane,
      Transport vil der blive taget stilling til afh. af tilmelding.
      Tilmelding til Formanden 64732200.
      Her er mulighed for indskydning og hjortebane.
      Træningsammunition i cal. 308, 30.06, 6.5x55 ,243 og 222 kan købes på banen.
      Se linket nedenunder til deres hjemmeside for åbningstider.
      Der åbnes også gerne en aften hvis der er tilslutning nok.
      www.Hjortebanen

     Bukketræf: 16/5 2008 kl. 09.30 - 11.00
     Mødested Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby.

      Kom og vis din buk, der vil være en præmie til den 'subjektive' bedste buk.

     Flugtskydning 2008: Der er skydning i Akkerup hos Lars Jacobsen.

      Der er flugtskydning følgende dage fra kl.: 18.00 - 21.00.
          20/05 træning
          27/05 træning
          03/06 træning 
          10/06 træning
          13/06 Præmieskydning kl.16.00 - 21.00
      På præmieskydningsdagen kan der IKKE købes medlemskort.

      Der skydes i følgende klasser:
          Mesterrække,  21 duer og derover, eller frivillig.
          A-række,          18 duer og derover.
          B-række,          17 duer og derunder.
          Veteraner,        60 år og derover.
      Der vil i lighed med sidste år blive ført skydetavle.
      Der skal 3 skydninger til at opnå klassificering, har man ikke det, skyder man i
      mesterrække. Dette gælder dog ikke veteraner.


     10/10 2008 Fælles-jagt.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen,Strandby kl. 08.30

      kl. 19.00 serveres Gule ærter (eller anden ret) i Strandby forsamlingshus,
      ledsager er velkommen.
      Prisen for deltagelse i Fællesjagt og Gule ærter er: 150,- for IKKE lodsejere,
      og 30,- for lodsejere der lægger jagt til.