Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                
               År 2009 er der følgende aktiviteter :

     25/01 2009 Rævejagt.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby kl.  09.00

       Efter Jagten spises Gule ærter i laden hos Per Jacobsen Strandby
       Foreningen er vært med gule ærter.

     03/02 2009 Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus kl. 19.30.

      Dagsorden efter lovene:
      Forslag skal være formanden i hænde senest 14 før.
      Valg til bestyrelse:
      Følgende er på valg:
            Kristian Nielsen (modtager ikke genvalg)  
            Jan Knudsen    
            Jørgen Kristensen
       
Foreningen er vært med et mindre traktement.

     08/02  2009 regulering af ræve.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby kl. 09.00

      Efter reguleringen er der Gule ærter i laden hos Per Jacobsen Strandby.
      Foreningen er vært med gule ærter.
      

     Riffelskydning 2009:

      Vi kar booket banen på Langeland torsdag d. 30. april. 
      Afgang fra Hårby-hallerne kl. 17.00.
      Vi kan skyde i ca. 3 timer, vi lejer både hjortebane og indskydningsbane.
      Vi kan på det kraftigste opfordre medlemmerne til at støtte denne bane,
      Transport vil der blive taget stilling til afh. af tilmelding.
      Tilmelding til Formanden 64 73 22 00.
      Her er mulighed for indskydning og hjortebane.
      Træningsammunition i cal. 308, 30.06, 6.5x55 ,243 og 222 kan købes på banen.
      Se linket nedenunder til deres hjemmeside for åbningstider.
      Der åbnes også gerne en aften hvis der er tilslutning nok.
      www.Hjortebanen

     Bukketræf: 16/5 2009 kl. 09.30 - 11.00
     Mødested Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby.

      Kom og vis din buk, der vil være en præmie til den 'subjektive' bedste buk.

     Flugtskydning 2009 Der er skydning i Akkerup hos Lars Jacobsen.

      Der er flugtskydning følgende dage fra kl.: 18.00 - 21.00.
          26/05 træning
          02/06 træning
          09/06 træning 
          16/06 træning
          19/06 Præmieskydning kl.16.00 - 21.00
      På præmieskydningsdagen kan der IKKE købes medlemskort.

      Der skydes i følgende klasser:
          Mesterrække,  21 duer og derover, eller frivillig.
          A-række,          18 duer og derover.
          B-række,          17 duer og derunder.
          Veteraner,        60 år og derover.
      Der vil i lighed med sidste år blive ført skydetavle.
      Der skal 3 skydninger til at opnå klassificering, har man ikke det, skyder man i
      mesterrække. Dette gælder dog ikke veteraner.
      For at deltage i præmieskydningen skal man være medlem og have været til
      mindst 2 træningsskydninger.

 


     09/10 2009 Fælles-jagt.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen,Strandby kl. 08.30

      kl. 19.00 serveres Gule ærter (eller anden ret) i Strandby forsamlingshus,
      ledsager er velkommen.
      Prisen for deltagelse i Fællesjagt og Gule ærter er: 150,- for IKKE lodsejere,
      og 30,- for lodsejere der lægger jagt til.