Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                
               År 2010 er der følgende aktiviteter :

     31/01 2010 Rævejagt.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby kl.  09.00

       Efter Jagten spises Gule ærter i laden hos Per Jacobsen Strandby
       Foreningen er vært med gule ærter.

     02/02 2010 Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus kl. 19.30.

      Dagsorden efter lovene:
      Forslag skal være formanden i hænde senest 14 før.
      Valg til bestyrelse:
      Følgende er på valg:
            Finn Andersen  
            Hans Fog    
            Niels Kristensen
           Joachim Nielsen
       
Foreningen er vært med et mindre traktement.

     21/02  2010 Evt. regulering af ræve.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby kl. 09.00

      Der vil Ikke blive afholdt reguleringen i år.      

     Riffelskydning 2010:

      Vi kar booket banen på Langeland torsdag d. 08. april. 
      Afgang fra Hårby-hallerne kl. 17.00.
      Vi kan skyde i ca. 3 timer, vi lejer både hjortebane og indskydningsbane.
      Vi kan på det kraftigste opfordre medlemmerne til at støtte denne bane,
      Transport vil der blive taget stilling til afh. af tilmelding.
      Tilmelding til Formanden eller kassereren.
      Her er mulighed for indskydning og hjortebane.
      Træningsammunition i cal. 308, 30.06, 6.5x55 ,243 og 222 kan købes på banen.
      Se linket nedenunder til deres hjemmeside for åbningstider.
      Der åbnes også gerne en aften hvis der er tilslutning nok.
      www.Hjortebanen

     Bukketræf: 16/5 2010 kl. 09.30 - 11.00
     Mødested Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby.

      Kom og vis din buk, der vil være en præmie til den 'subjektive' bedste buk.

     Flugtskydning 2010 Der er skydning i Akkerup hos Lars Jacobsen.

      Der er flugtskydning følgende dage fra kl.: 18.00 - 21.00.
          25/05 træning
          01/06 træning
          08/06 træning 
          15/06 træning
          22/06 Præmieskydning kl.17.00 - 21.00
      På præmieskydningsdagen kan der IKKE købes medlemskort.

      Der skydes i følgende klasser:
          Mesterrække,  21 duer og derover, eller frivillig.
          A-række,          18 duer og derover.
          B-række,          17 duer og derunder.
          Veteraner,        60 år og derover.
      Der vil i lighed med sidste år blive ført skydetavle.
      Der skal 2 skydninger til at opnå klassificering, har man ikke det, skyder man i
      mesterrække. Dette gælder dog ikke veteraner.
      For at deltage i præmieskydningen skal man være medlem og have været til
      mindst 2 træningsskydninger.

 


     08/10 2010 Fælles-jagt.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen,Strandby kl. 08.30

      kl. 19.00 serveres Gule ærter (eller anden ret) i Strandby forsamlingshus,
      ledsager er velkommen.
      Prisen for deltagelse i Fællesjagt og Gule ærter er: 150,- for IKKE lodsejere,
      og 30,- for lodsejere der lægger jagt til.