Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                
               År 2011 er der følgende aktiviteter :


     01/02 2011 Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus kl. 19.30.

      Dagsorden efter lovene:
      Forslag skal være formanden i hænde senest 14 før.
      Valg til bestyrelse:
      Følgende er på valg:
            Finn Vestergaard  
            Jørgen Andersen    
            Jørgen Kristensen
      Foreningen er vært med et mindre traktement.

     06/02  2011 Regulering af ræve.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby kl. 09.00

      Da Bestyrelsen har fået flere opfordringer fra lokal befolkningen, afholdes der
      Regulering.
      Efter reguleringen er der Gule ærter i laden hos Per Jacobsen Strandby.
      Foreningen er vært med gule ærter.
      Der vil blive annonceret i ugeavisen for Assens samtidig med indkaldelse til
      Generalforsamling, hvis regulering finder sted.
 
     Riffelskydning 2011:

      Vi kar booket banen på Langeland onsdag d. 20. april. 
      Afgang fra Hårby-hallerne kl. 17.00.
      Vi kan skyde i ca. 3 timer, vi lejer både hjortebane og indskydningsbane.
      Vi kan på det kraftigste opfordre medlemmerne til at støtte denne bane,
      Transport vil der blive taget stilling til afh. af tilmelding.
      Tilmelding til Formanden eller kassereren.
      Her er mulighed for indskydning og hjortebane.
      Træningsammunition i cal. 308, 30.06, 6.5x55 ,243 og 222 kan købes på banen.
      Se linket nedenunder til deres hjemmeside for åbningstider.
      Der åbnes også gerne en aften hvis der er tilslutning nok.

      NB !! NB !!                 Husk nu Våbentilladelse og jagttegn.
      www.Hjortebanen

     Bukketræf: 16/5 2011 kl. 09.30 - 11.00
     Mødested Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby.

      Kom og vis din buk, der vil være en præmie til den 'subjektive' bedste buk.

     Flugtskydning 2011 Der er skydning i Akkerup hos Lars Jacobsen.

      Der er flugtskydning følgende dage fra kl.: 18.00 - 21.00.
          24/05 træning
          31/05 træning
          07/06 træning 
          14/06 træning
          21/06 Præmieskydning kl.17.00 - 21.00
      På præmieskydningsdagen kan der IKKE købes medlemskort.

      Der skydes i følgende klasser:
          Mesterrække,               21 duer og derover, eller frivillig.
          A-række,                       18 duer og derover.
          B-række,                       17 duer og derunder.
          Veteraner,                     60 år og derover.
          Super Veteraner,        70 år og derover.
      Der vil i lighed med sidste år blive ført skydetavle.
      Der skal 2 skydninger til at opnå klassificering, har man ikke det, skyder man i
      mesterrække. Dette gælder dog ikke veteraner.
      For at deltage i præmieskydningen skal man være medlem og have været til
      mindst 2 træningsskydninger, bestyrelsen kan dispensere for disse krav.

 


     07/10 2011 Fælles-jagt.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen,Strandby kl. 08.30

      kl. 19.00 serveres Gule ærter (eller anden ret) i Strandby forsamlingshus,
      ledsager er velkommen.
      Prisen for deltagelse i Fællesjagt og Gule ærter er: 200,- for IKKE lodsejere,
      og 50,- for lodsejere der lægger jagt til.