Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                               
               År 2016 er der følgende aktiviteter :
 

     02/02 2016 Generalforsamling i Strandby Forsamlingshus kl. 19.30.

      Dagsorden efter lovene:
      Forslag skal være formanden i hænde senest 14 før.
      Valg til bestyrelse:
      Følgende er på valg:
            Åge Jørgensen  
            Hans Fog    
            Jes Pløger
       Foreningen er vært med et mindre traktement.

     07/02  2016 Regulering af ræve.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby kl. 09.00

      Efter reguleringen er der Gule ærter i laden hos Per Jacobsen Strandby.
      Foreningen er vært med gule ærter.
      Der vil blive annonceret i ugeavisen for Assens samtidig med indkaldelse til
      Generalforsamling.
 
     Riffelskydning 2016:

      Vi kar booket banen på Langeland torsdag d. 28. april. 
      Afgang fra Hårby-hallerne kl. 17.00.
      Vi kan skyde i ca. 3 timer, vi lejer både hjortebane og indskydningsbane.
      Vi kan på det kraftigste opfordre medlemmerne til at støtte denne bane,
      Transport vil der blive taget stilling til afh. af tilmelding.
      Tilmelding til Formanden eller kassereren.
      Her er mulighed for indskydning og hjortebane.
      Træningsammunition i cal. 308, 30.06, 6.5x55 ,243, 22.250, 222 m.m kan købes på banen.

      Tilmelding hos formanden på tlf. 42402200 senest 26. april.

      Se linket nedenunder til deres hjemmeside for åbningstider.
      Der åbnes også gerne en aften hvis der er tilslutning nok.

      www.Hjortebanen

     Bukketræf: 16/5 2016 kl. 09.00 - 11.00
     Mødested Løghallen hos Per Jacobsen, Strandby.

      Kom og vis din buk, der vil være en præmie til den 'subjektive' bedste buk.

     Flugtskydning 2016, På Hovmaden Nellemosevej 9, Hårby

 

  Der er flugtskydning følgende dage fra kl.: 18.00 - 21.00.
          24/05 træning
          31/05 træning
          07/06 træning 
          14/06 træning
          21/06 Præmieskydning kl.17.00 - 21.00
      På præmieskydningsdagen kan der IKKE købes medlemskort.

      Der skydes i følgende klasser:
          Mesterrække,  21 duer og derover, eller frivillig.
          A-række,                   18 duer og derover.
          B-række,                   17 duer og derunder.
          Seniorer,                   60 år og derover.
          Super Veteraner,    70 år og derover.
      Der vil i lighed med sidste år blive ført skydetavle.
      Der skal 2 skydninger til at opnå klassificering, har man ikke det, skyder man i
      mesterrække.
      For at deltage i præmieskydningen SKAL man have været til mindst 2
      træningsskydninger, dette gælder for ALLE.
      På præmieskydningsdagen kan man ikke købe medlemskort, Så husk at betale dit
      medlemsskab og deltag mindst 2 træningsskydninger.

      Pokaler kan KUN vindes af medlemmer.      

 


     07/10 2016 Fællesjagt for medlemmer.
     Mødested ved Løghallen hos Per Jacobsen,Strandby kl. 08.30

      kl. 19.00 serveres Gule ærter (eller anden ret) i Strandby forsamlingshus,
      Her er man velkommen med ledsager.
      Prisen for deltagelse i Fællesjagt og Gule ærter er: 200,- for IKKE lodsejere,
      og 50,- for lodsejere der lægger jagt til.