Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                              
               År 2018 er der følgende aktiviteter :
 

     06/02 2018 Generalforsamling.
     Mødested i Linien 2, Haarby kl. 19.30

      Generalforsamling efter lovene, forslag skal være formanden
      i hænde 14 dage før
      Afgående efter tur er:

              Joachim Kristensen (genvalg)
              Søren Skov (genvalg)
              Jes Pløger (genvalg)

      Der vil blive annonceret i ugeavisen for Assens.


     11/02 2018 Regulering af ræve.
     Mødested ved Linien 2, Haarby kl. 09.00

      Efter reguleringen er der Gule ærter i Linien 2 Haarby.
      Foreningen er vært med gule ærter.

      Der vil blive annonceret i ugeavisen for Assens. 


     Riffelskydning 2018:

      Vi kar booket banen på Langeland onsdag d. 25. april. 
      Afgang fra Hårby-hallerne kl. 17.00.
      Vi kan skyde i ca. 3 timer, vi lejer både hjortebane og indskydningsbane.
      Vi kan på det kraftigste opfordre medlemmerne til at støtte denne bane,
      Transport vil der blive taget stilling til afh. af tilmelding.
      Tilmelding til Formanden eller kassereren.
      Her er mulighed for indskydning og hjortebane.
      Træningsammunition i cal. 308, 30.06, 6.5x55 ,243, 22.250, 222 m.m kan købes på banen.
      Se linket nedenunder til deres hjemmeside for åbningstider.
      Der åbnes også gerne en aften hvis der er tilslutning nok.
      www.Hjortebanen

     Bukketræf: 16/5 2018 kl. 09.00 - 11.00
     Mødested Linien 2, Hårby.

      Kom og vis din buk, der vil være en præmie til den 'subjektive' bedste buk.

     Flugtskydning 2018:
     
      Der skydes samme sted som sidste år, på hovmaden Nellemosevej 9a.
      Der er flugtskydning følgende dage fra kl.: 18.00 - 21.00.
          22/05 træning
          29/05 træning
          05/06 træning
          12/06 træning
          19/06 Præmieskydning kl.17.00 - 21.00
      På præmieskydningsdagen kan der IKKE købes medlemskort.

      Der skydes i følgende klasser:
          Mesterrække,  21 duer og derover, eller frivillig.
          A-række,                   18 duer og derover.
          B-række,                   17 duer og derunder.
          Seniorer,                   60 år og derover.
          Super Veteraner,    70 år og derover.
      Der vil i lighed med sidste år blive ført skydetavle.
      Der skal 2 skydninger til at opnå klassificering, har man ikke det, skyder man i
      mesterrække.
      For at deltage i præmieskydningen skal man have været til mindst 2 træningsskydninger,
      det gælder for alle, og pokaler kan kun vindes af medlemmer.

 


     12/10 2018 Fællesjagt for medlemmer.
     Mødested ved Linien 2, Haarby kl. 08.30

      kl. 19.00 serveres Gule ærter (eller anden ret) i Linien 2, Haarby.
      Her er man velkommen med ledsager.
      Prisen for deltagelse i Fællesjagt og Gule ærter er: 200,- for IKKE lodsejere,
      og 50,- for lodsejere der lægger jagt til.