Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                              
               År 2020 er der følgende aktiviteter :
 

     06/02 2020 Generalforsamling.
     Mødested i Linien 2, Haarby kl. 19.30

      Generalforsamling efter lovene, forslag skal være formanden
      i hænde 14 dage før
      Afgående efter tur er:

              Åge Jørgensen (genvalg)
              Søren Skov        (genvalg)
              Joachim Kristensen (genvalg)
              Jes Pløger (genvalg)

 

      På generalforsamlingen vil der ud over normal dagsorden blive behandlet følgende:
      Vedtægtsændringer vedr. revision


      Der vil blive annonceret i ugeavisen for Assens.


     09/02 2020 Regulering af ræve.
     Mødested ved Linien 2, Haarby kl. 09.00

      Efter reguleringen er der Gule ærter i Linien 2 Haarby.
      Foreningen er vært med gule ærter og tilbehør.

      Der vil blive annonceret i ugeavisen for Assens. 


     Riffelskydning 2020:

     AFLYST

      Vi kar booket banen på Langeland torsdag d. 30. april. 
      Afgang fra Hårby-hallerne kl. 17.00.

      Vi kan skyde i ca. 3 timer, vi lejer både hjortebane og indskydningsbane.
      Vi kan på det kraftigste opfordre medlemmerne til at støtte denne bane,
      Transport vil der blive taget stilling til afh. af tilmelding.

      Tilmelding til Formanden eller kassereren.
      Her er mulighed for indskydning og hjortebane.

      Træningsammunition i cal. 308, 30.06, 6.5x55 ,243, 22.250, 222 m.m kan købes på banen.

      Se linket nedenunder til deres hjemmeside for åbningstider.
      Der åbnes også gerne en aften hvis der er tilslutning nok.
      Der må gerne inviteres ikke medlemmer med de skal betale 200,- incl. transport.

      www.Hjortebanen

     Bukketræf: 16/5 2020 kl. 09.00 - 11.00
     Mødested Linien 2, Hårby.
   

     AFLYST


      Kom og vis din buk, der vil være en præmie til den 'subjektive' bedste buk.


     Flugtskydning 2020:
     

      AFLYST

     
      Der skydes på den gamle bane hos Lars Jacobsen, Akkerup.
      Der er flugtskydning følgende dage fra kl.: 18.00 - 21.00.

          19/05 træning
          26/05 træning
          02/06 træning
          09/06 træning
          16/06 Præmieskydning kl.17.00 - 21.00


      På præmieskydningsdagen kan der IKKE købes medlemskort.

      Der skydes i følgende klasser:
          Mesterrække,  21 duer og derover, eller frivillig.
          A-række,                   18 duer og derover.
          B-række,                   17 duer og derunder.
          Seniorer,                   60 år og derover.
          Super Veteraner,    70 år og derover.

      Der vil i lighed med sidste år blive ført skydetavle.
      Der skal 2 skydninger til at opnå klassificering, har man ikke det, skyder man i
      mesterrække.
      For at deltage i præmieskydningen skal man have været til mindst 2 træningsskydninger,
      det gælder for alle, og pokaler kan kun vindes af medlemmer.

      NB! NB! Der må  IKKE  bruges patroner med plastic haglskål.


      Patroner kan købes på banen, til en pris af kr. 50,- pr. æske (25 stk.)

       


     03/10 2020 Fællesjagt for medlemmer. (bemærk det er lørdag)
     Mødested ved Linien 2, Haarby kl. 08.30

      kl. 19.00 serveres Gule ærter (eller anden ret) i Linien 2, Haarby.
      Her er man velkommen med ledsager.

      Prisen for deltagelse i Fællesjagt og Gule ærter er: 200,- for IKKE lodsejere,
      og 50,- for lodsejere der lægger jagt til.