Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                              
               År 2021 er der følgende aktiviteter :
 

     04/02 2021 Generalforsamling.
     Mødested ved Linien 2, Haarby kl. 19.30

      AFLYST

      Generalforsamling efter lovene, forslag skal være formanden
      i hænde 14 dage før
      Afgående efter tur er:

              Nicolai Marslev (modtager ikke genvalg)
              Arne Lind                  (genvalg)
              Jørgen Kristensen (genvalg)
              

      Der vil blive annonceret i ugeavisen for Assens.


     07/02 2021 Regulering af ræve.
     Mødested ved Linien 2, Haarby kl. 09.00

     AFLYST

      Efter reguleringen er der Gule ærter i Linien 2 Haarby.
      Foreningen er vært med gule ærter og tilbehør.

      Der vil blive annonceret i ugeavisen for Assens. 


     04/05 2021 Generalforsamling.
     Mødested Skydebanen i Akkerup, Haarby kl. 18.30

     Generalforsamling efter lovene, forslag skal være formanden
      i hænde 14 dage før
      Afgående efter tur er:

              Nicolai Marslev (modtager ikke genvalg)
              Arne Lind                  (genvalg)
              Jørgen Kristensen (genvalg)
              

      Der vil blive annonceret i ugeavisen for Assens.    

     Bukketræf: 16/5 2021 kl. 10.00 - 11.30
     Mødested ved Løghallen i Strandby.

   

     Kom og vis din buk, der vil være en præmie til den 'subjektive' bedste buk.


     

     Flugtskydning 2021:

     

      
      Der Undersøges i øjeblikket om og  hvor der kan afholdes flugtskydning,
      Hvis vi finder en løsning vil det fremgå af Facebook og denne hjemmeside. 

      Vi arbejder på, at følgende datoer bliver aktuelle.      
      Der er flugtskydning følgende dage fra kl.: 18.00 - 21.00.

          25/05 træning
          01/06 træning
          08/06 træning
          15/06 træning
          22/06 Præmieskydning kl.17.00 - 21.00


      På præmieskydningsdagen kan der IKKE købes medlemskort.

      Der skydes i følgende klasser:
          Mesterrække,  21 duer og derover, eller frivillig.
          A-række,                   18 duer og derover.
          B-række,                   17 duer og derunder.
          Seniorer,                   60 år og derover.
          Super Veteraner,    70 år og derover.

      Der vil i lighed med sidste år blive ført skydetavle.
      Der skal 2 skydninger til at opnå klassificering, har man ikke det, skyder man i
      mesterrække.
      For at deltage i præmieskydningen skal man have været til mindst 2 træningsskydninger,
      det gælder for alle, og pokaler kan kun vindes af medlemmer.

      NB! NB! Der må  IKKE  bruges patroner med plastic haglskål.


      Patroner kan købes på banen, til en pris af kr. 55,- pr. æske (25 stk.)