Forside Aktiviteter Bestyrelse Bladet  
Generalforsamling Riffelskydning Bukketræf Flugtskydning Fællesjagt Rævejagt
                                                       
Generalforsamling 2004:
Generalforsamling 2004 i Strandby Forsamlingshus:
Foruden en fuldtallig bestyrelse, var ca. 20 medlemmer mødt op. 

Igen i år var der problemer med Mødestedet og booking, så vi valgte derfor fremover, at droppe Mødestedet og afholde vores arrangementer i Strandby Forsamlingshus. 

Formanden berettede om sidste års aktiviteter, og beklagede at der til en del af arrangementerne var for ringe opbakning fra foreningens medlemmer. Kassereren fremlagde det nyreviderede regnskab, og igen i år var der et pænt overskud til bankkontoen. 

Formanden takkede den afgående næstformand Jens Mårtensson, der ikke ønskede genvalg til bestyrelsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Jans Banke, øvrige blev genvalgt. Ligeledes blev der foretaget genvalg af både suppleanter og revisorer. Generalforsamlingen foregik i god ro og orden.

Efter nogen diskussion under bestyrelsens konstituering, valgte Jørgen Kristensen at trække sig ud af bestyrelsen, og på et efterfølgende bestyrelsesmøde med indkaldelse af 1. suppleant, Lars Jacobsen, konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand        : Tonny Kristensen.
Næstformand  : Poul Højsgård.
Kasserer        : Kaj Ivan Larsen.
Ræveudvalg    : Jens Banke.
Ræveudvalg    : Henning Pedersen.
Sekretær        : Michael Nielsen.
Sponsorater    : Lars Jacobseb.